’s Nachts, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds een beroep doen op de huisarts van wacht.
U kan deze bereiken via het centrale oproepnummer 1733

Bel 100 bij een levensbedreigende situatie.

Wachtdiensten

 Wachtdienst  Telefoon Link
 Wachtdienst Brugge 1733  www.wachtdienst.eu
 Apotheek  0900 10 500  www.apotheek.be